Scoala Gimnaziala nr. 37 Constanta
ŞTIRI
UTILE
NOUTÃŢI
MEDIA

2013  Design: Profesor Doiniţa PANICI

CE TREBUIE SÃ ŞTIŢI?

     Şcoala Gimnazialã nr.37 Constanţa este o instituţie de învăţământ cu 1019 de elevi, 46 de cadre didactice şi peste 35 de ani de activitate instructiv-educativã. Începând cu toamna anului 2011 , Grãdiniţa nr. 38 cu program normal şi program prelungit a devenit structurã şcolii noastre.
     Pentru formarea şi dezvoltarea personalitãţii copiilor care trec pragul şcolii, dascãlii dedicaţi acestei misiuni cautã strategiile cele mai eficiente de valorizare, de stimulare intelectualã a acestora, a aptitudinilor pe care le au.
     Educaţia nu înseamnã numai pregãtire şcolarã, ci trebuie înţeleasã tot mai mult ca un flux continuu de influenţe modelatoare şi transformatoare, fiind eficientã atunci când situeazã copilul în centrul ei, ca parte activã şi motivatã la propria devenire.
Societatea contemporanã este marcatã de o explozie informationalã de intensitate şi amploare fãrã precedent şi de aceea, educaţia este mai importantã ca oricând, iar şcoala este responsabilã şi îşi asumã aceastã responsabilitate stabilind relaţii de colaborare cu alte instituţii, cu familiile copiilor, cu comunitatea.
     Învãţarea în şcoalã nu este decât o parte a educaţiei, o bunã parte a acesteia se petrece în afara şcolii, de aceea se încearcã stabilirea unui parteneriat eficient cu ceilalti parteneri şi implementarea unor metode care sã vinã în sprijinul copiilor şi al famiilor lor.
     Cei 1019 de elevi sunt cuprinşi în mai multe niveluri de învãţãmânt:
         Învãţãmânt preşcolar; - 2 grupe program normal / 59 preşcolari
                                         - 2 grupe program prelungit / 31 preşcolari
         Învãţãmânt primar      - 22 clase / 596 elevi
         Învãţãmânt gimnazial - 12 clase / 333 elevi
PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE
Director: prof. Doiniţa PANICI
Director adjunct: prof. Veronica ŞTEFAN