ȘTIRI
UTILE
NOUTĂȚI
MEDIA

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI?

   Școala Gimnazială nr.37 Constanța este o instituție de învãtãmânt cu 1019 de elevi, 46 de cadre didactice și peste 35 de ani de activitate instructiv-educativă. Începând cu toamna anului 2011 , Grădinița nr. 38 cu program normal și program prelungit a devenit structură școlii noastre.
     Pentru formarea și dezvoltarea personalității copiilor care trec pragul școlii, dascălii dedicați acestei misiuni caută strategiile cele mai eficiente de valorizare, de stimulare intelectuală a acestora, a aptitudinilor pe care le au.
     Educația nu înseamnă numai pregătire școlară, ci trebuie înțeleasă tot mai mult ca un flux continuu de influențe modelatoare și transformatoare, fiind eficientă atunci când situează copilul în centrul ei, ca parte activă și motivată la propria devenire.
Societatea contemporană este marcată de o explozie informatională de intensitate și amploare fără precedent și de aceea, educația este mai importantă ca oricând, iar școala este responsabilă și își asumă această responsabilitate stabilind relații de colaborare cu alte instituții, cu familiile copiilor, cu comunitatea.
     Învățarea în școală nu este decât o parte a educației, o bună parte a acesteia se petrece în afara școlii, de aceea se încearcă stabilirea unui parteneriat eficient cu ceilalti parteneri și implementarea unor metode care să vină în sprijinul copiilor și al famiilor lor.
Cei 1019 de elevi sunt cuprinși în mai multe niveluri de învățământ:
     Învățământ preșcolar; - 2 grupe program normal / 59 preșcolari
                                         - 2 grupe program prelungit / 31 preșcolari
     Învățământ primar      - 22 clase / 596 elevi
     Învățământ gimnazial - 12 clase / 333 elevi
PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE
Director: prof. Doinița PANICI
Director adjunct: prof. Veronica ȘTEFAN

2013  Design: Profesor Doinița PANICI.